سوگند...

خدای عشق را سوگند

اگر آزاد اگر در بند

اگر خرداد اگر اسفند

اگر در سوگ و اگر در خند

اگر مشغولِ پُر گَر کَند

اگر در فند یا ترفند

اگر نا شاد اگر خرسند

خیال بد ز دل بربند

فراموشت نخواهم کرد

که عشق است نزد تو فرزند
                                                                   

 "مقداد" 

/ 0 نظر / 8 بازدید