کی؟.............

 

  

برگ زرین وجودم چو مسی

آرزو بر گهر زر دارد

با همه منحصری بر این رنگ

فکر ضرب خوش آن چکش زرگر دارد

عشقت ای دوست چو  اکسیر زری برتن ماست

زر عشقت به چه هنگامه  بجان

فکرت اخگر  دارد

منِ مِس روی خجالت زده را

کی به آن سمه زرین منور دارد

کی به رحم آید و جانم بخشد

کی رها از غم  این چکش مسگر دارد

" مقداد "

/ 0 نظر / 10 بازدید