شاعری از شهر عشق

خانه بدوش
نویسنده : آدم و حوا - ساعت ٤:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۳٠
 
اجازه گرم دهی ندهی
به سراغ تو کوله ام بستم
ای که از منت نشانی نیست
در پی ات غم نشین بن بستم
بده جانا نشانه ای بر من
که رهت کار داده بر دستم
گرچه صیاد این دلم بودی
چون تو رفتی ازقفس جستم
پس از تو و رفتنت به نا هنگام
دیدم اینجا بدون تو خستم
شب نخوابیده روز می پایم
چه کنم مبتلای تو هستم
کاش باشد تورا کنم آواز
باز افتد رهت به بن بستم
اندر این چامه عکس و بلعکسی ست 
گشته صیادما هم اینک صید
جام دل را تهی برم تا اوج
دست مریزاد و ناز این شستم
 
 

 
 
خار و گل...
نویسنده : آدم و حوا - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٤
 

بگوئید به آن یار فراری که باستد

راضی نشود چرخ من از کار بیافتد

بگوئید که از عشق تو آمان ندارد

طرزی که شب و روز دمی هیج نخسبد

بگوئید به آن راهزن قلب من زار

چیزی بربودست که بی دینش هم آن قطعه ندزدد

بگوئید به آن یار که بی وی نتوانم 

به صحت شاهد اگر خواست ز اغیار بپرسد

بگوئید به آن سرو قد مه رخ سر‌خوش 

کاندر سر من هیچ به جز صحبت آن یار نگنجد

آن گل رخ عاری شده ار خار بگوئید

با پنبه دوری سراین خوار نبرد

 پیامش برسانید که بی تو 

مشهور به ظل گشته و از جای نجنبد

 

"مفداد" 


 
 
تشکر می‌کنم .....
نویسنده : آدم و حوا - ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٢
 

 

تشکر می‌کنم از اینکه با من زندگی کردی
تشکر می‌کنم از اینکه می‌گفتی به من مردم 
تشکر می‌کنم از اینکه کردی ساده آزادم
تشکر می‌کنم از اینکه دادی اذن فریادم
تشکر می‌کنم از اینکه تو خوبی 
تشکر می‌کنم از اینکه غم روبی
تشکر می‌کنم از لحن گفتارت 
تشکر می‌کنم از نوع رفتارت
تشکر می‌کنم از صدق آن نیت 
تشکر می‌کنم از خلق امنیت
تشکر می‌کنم از لحظه‌های خوب
تشکر می‌کنم از کشتن آشوب
تشکر می‌کنم از اینکه دائم باعث خوشحالی‌ام هستی
تشکر می‌کنم از اینکه با من دائما هستی 
تشکر می‌کنم از اینکه میفهمی مرا هر دم
تشکر می‌کنم از اینکه درمان می‌کنی دردم
تشکر می‌کنم از اینکه می‌بخشی به من آغوش گرمت را
تشکر می‌کنم از اینکه با طعنه نمی‌گویی تو حرفت را 
تشکر می‌کنم از اینکه قدرم را تو می‌دانی 
تشکر می‌کنم از اینکه از خانه نمی‌رانی 
تشکر می‌کنم از اینکه می‌خندی 
تشکر می‌کنم راهم را نمی‌بندی
تشکر می‌کنم از اینکه با من خانه بگزیدی
تشکر می‌کنم از اینکه روحم را ندزدیدی
تشکر می‌کنم از نوع کردارت
تشکر می‌کنم از ذهن و پندارت
تشکر می‌کنم از اینکه دل دادی
تشکر میکنم مارا خجل دادی
تشکر میکنم از اینکه می مانی 
تشکر می‌کنم این نامه می‌خوانی
تشکر می‌کنم از اینکه محجوبی 
تشکر می‌کنم ما را نمی‌کوبی
تشکر می‌کنم بی من نمی‌خوابی 
تشکر می‌کنم از اینکه بی تابی
تشکر می‌کنم از عشق پررنگت 
تشکر می‌کنم از اون دل تنگت
 

"مقداد"